Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHRONA SYGNALISTÓW

W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM I W PRAWIE DAWNYM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Konferencji

godz. 9:00 - Otwarcie pokoju konferencyjnego na MS TEAMS

godz. 10:00 - Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 

 

godz. 10:15 - Wystąpienie wprowadzające: 

Rzecznik Praw Obywatelskich - dr hab. Adam Bodnar

 

I Panel - moderator: prof. dr hab. Piotr Tuleja - Uniwersytet Jagielloński

 

godz. 10:30

Keynote Speaker: prof. dr Bartosz Makowicz - Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Systemy informowania o nieprawidłowościach – ewolucja, konieczność, etyka, modele

 

godz. 10:45 - dr Pavlo Levchuk - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Sygnalista i demaskator. Etymologia oraz przykłady użycia we współczesnej polszczyźnie

 

godz. 10:55 - dr Beata Baran - Uniwersytet Jagielloński

Środki ochrony sygnalistów na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

godz. 11:05 - dr Michał Ożóg - Uniwersytet Jagielloński

Sygnalizacja naruszeń prawa w perspektywie ewolucji zasad ustroju politycznego w Polsce

 

godz. 11:15 - SSR Aleksandra Rutkowska - Europejski Sędzia Roku

Akceptacja sygnalistów w społeczeństwie i środowisku pracy. Zagadnienia prawne związane z ochroną sygnalistów w warunkach zatrudnienia w ujęciu orzecznictwa ETPCz

 

godz. 11:25 - dr Grzegorz Makowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja im. Stefana Batorego

Sygnaliści w świetle badań społecznych

 

godz. 11:35 - Dyskusja

godz. 11:45 - Przerwa na home coffee

 

 

 

II Panel - moderator: dr hab. Wojciech Brzozowski - Uniwersytet Warszawski

 

godz. 12:00

Keynote Speaker: dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Sposoby sygnalizowania nieprawidłowości w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

godz. 12:15 - prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. - Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Franczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich

 

godz. 12:25 - dr Anna Grochowska-Wasilewska - Uniwersytet Warszawski

Korzyści wynikające z posiadania efektywnego systemu informowania o nieprawidłowościach – perspektywa prawnokarna

 

godz. 12:35 - r. pr. Anna Kantor-Kilian - Wydział Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli

Organizacja modelu kanałów sygnalizowania nieprawidłowości w świetle dyrektywy o sygnalistach

 

godz. 12:45 - dr Jakob Maziarz - Uniwersytet Jagielloński

Między sygnalistą a donosicielem – regulacja dotycząca informatorów w Austrii na przełomie XIX i XX wieku

 

godz. 12:55 - mgr Marcin Waszak - Fundacja im. Stefana Batorego

Urzędnicy jako strażnicy interesu publicznego. O ujawnianiu patologii (w) administracji

 

godz. 13:05 - Dyskusja

godz. 13:15 - Przerwa na home coffee

 

 

 

 

III Panel - moderator: dr Daniel Książek - Uniwersytet Jagielloński

 

godz. 13:30

Keynote Speaker: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej sygnalisty w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

godz. 13:45 - dr Karol Pachnik - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Adwokat jako sygnalista. Między tajemnicą adwokacką, zasadami etyki zawodowej, a obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa

 

godz. 13:55 - dr Krystyna Ziółkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy

 

godz. 14:05 - dr Jakub Murszewski - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

Czy zgłaszanie nieprawidłowości będzie nowym obowiązkiem pracowniczym?

 

godz. 14:15 - dr Tomasz Kocurek - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Wpływ kultury politycznej i prawnej  państw tzw. demokracji ludowej na treść ustaw implementacyjnych dyrektywy Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

godz. 14:25 - mgr Jakub Pokoj - Uniwersytet Jagielloński

Wywiadowcy i donosiciele urzędów walki z lichwą (1918-1932)

 

godz. 14:35 - Dyskusja

godz. 14:45 - Przerwa na home coffee

 

 

 

 

IV Panel - moderator: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

godz. 15:00

Keynote Speaker: dr hab. Artur Żurawik - Uniwersytet Jagielloński

„Interes publiczny” w dyrektywie 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

godz. 15:15 - dr Kamila Naumowicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych wobec sygnalisty - kilka uwag

 

godz. 15:25 - dr Dariusz Wasiak - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr Krzysztof Wygoda - Uniwersytet Wrocławski

Poufność informacji o sygnaliście (osobie dokonującej zgłoszenia) jako ultima ratio systemu compliance

 

godz. 15:35 - dr Jan Sobiech - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przykłady zastosowania zasady qui tam na gruncie brytyjskiego ustawodawstwa antyalkoholowego w XVIII w.

 

godz. 15:45 - mgr Łukasz Hnatkowski - Uniwersytet Warszawski

 Ochrona sygnalisty na tle regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

godz. 15:55 - Zuzanna Góral - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Afera Watergate i jej znaczenie historyczne dla rozwoju ochrony sygnalistów

 

godz. 16:05 - mgr Damian Szczepaniak - Uniwersytet Jagielloński

Klauzule niekaralności w ustawach o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921 w kontekście problemu sygnalizacji naruszeń prawa 

 

godz. 16:15 - Dyskusja

godz. 16:25 - Przerwa na home coffee

 

 

 

 

V Panel - moderator: dr hab. Marek Bielecki - Akademia Sztuki Wojennej

 

godz. 16:40 - dr Mateusz Klinowski - Uniwersytet Jagielloński

Przestępstwo zniesławienia a odpowiedzialność sygnalistów

 

godz. 16:50 - dr Paweł Czarnecki - Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksandra Kluczewska - Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Ochrona procesowa i pozaprocesowa whistleblower’a (sygnalisty) w postępowaniu karnym

 

godz. 17:00 - dr Jacek Duda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty. Rozważania de lege lata i de lege ferenda w kontekście obowiązku implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

godz. 17:10 - dr Łukasz Prus - Uniwersytet Wrocławski

Ochrona sygnalistów w amerykańskiej procedurze Title IX - case study

 

godz. 17:20 - mgr Piotr Kłosowski - Uniwersytet Jagielloński

Status osób ujawniających nieprawidłowości w Republice Słowackiej z perspektywy przepisów nowej ustawy z dnia 1 marca 2019 roku

 

godz. 17:30 - Dyskusja

godz. 17:40 - Podsumowanie i zakończenie Konferencji