Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHRONA SYGNALISTÓW

W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM I W PRAWIE DAWNYM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym - 2 czerwca 2020r.

W debacie publicznej coraz więcej uwagi poświęca się problematyce statusu osób zgłaszających nieprawidłowości w różnych sferach życia społecznego. Problematyka ma swoją aktualność zwłaszcza w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o sygnalistach. Podlega ona obowiązkowej implementacji do krajowego porządku prawnego w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. W naszym przekonaniu kompleksowe spojrzenie na problematykę ochrony demaskatorów wymaga analizy obowiązujących regulacji, a także uwzględnienia perspektywy historyczno-prawnej. Sygnalizacja naruszeń prawa, a także ochrona demaskatorów nie jest bowiem nowym zjawiskiem, gdyż na przestrzeni stuleci zmieniały się w tym zakresie instytucje prawne i sposoby ich uregulowania.

        

Konferencja skierowana jest do wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz praktyków zainteresowanych tą tematyką. Wyrażamy przy tym nadzieję, że zaproponowana perspektywa badawcza będzie przydatna w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie przyszłego polskiego prawa o sygnalistach.

 

Obrady odbędą się w formie on-line. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I PRZYSZŁE

 • AKTUALNE REGULACJE DT. OCHRONY SYGNALISTÓW W PRAWIE POLSKIM
 • IMPLEMENTACJA TZW. DYREKTWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW
 • ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA - PRAWNE NARZĘDZIA OCHRONY DEMASKATORÓW
 • WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJACE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW
 • PRANIE PIENIĘDZY A WHISTLEBLOWING
 • OCHRONA SYGNALISTÓW A PANDEMIA
 • NORMY SOFT LAW I DOBRE PRAKTYKI OCHRONY DEMASKATORÓW
 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY OCHRONY SYGNALISTÓW
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SYGNALISTÓW
 • SYGNALIŚCI A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

PRAWO DAWNE

 • PIERWOWZORY NORMATYWNE INSTYTUCJI SYGNALIZACJI NARUSZEŃ PRAWA
 • ZASADA QUI TAM I PRZYKŁADY JEJ REALIZACJI
 • EWOLUCJA OCHRONY SYGNALISTY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA
 • FEDERAL FALSE CLAIMS ACT (1863) I NOWELIZACJE
 • ROZWÓJ PRAWA W ZAKRESIE GWARANCJI OCHRONY SYGNALISTÓW W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH PRAWA
 • OD ZALECENIA MORALNEGO DO OBOWIĄZKU PRAWNEGO SYGNALIZACJI NARUSZEŃ PRAWA
 • DAWNE ORZECZNICTWO W SPRAWACH DEMASKATORÓW - KLUCZOWE CASE'
 • WPŁYW HISTORII KULTURY POLITYCZNEJ I PRAWNEJ POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJI NA TREŚĆ USTAW IMPLEMENTACYJNYCH DYREKTYWY